Fag

Fagene StudyAway Privatist tilbyr undervisning i er alle på videregående nivå. Dette er altså fag man normalt kan velge som elev i den offentlige videregående skolen mens man går der. For elever som enten stryker, ikke er fornøyd med enkelte karakterer, ønsker å ta fag i tillegg til fagene de tok på videregående skole, eller aldri fikk gått på videregående da de hadde et offentlig tilbud, er alternativet å ta fag som privatist etter sitt opprinnelige skoleløp.

Det å være privatist betyr ganske enkelt at man har eksamensrett uten å være tilknyttet noen skole. Man forbereder seg altså på egen hånd, eller ved et privatgymnas som gir rett til støtte fra Lånekassen, og møter så til eksamen ved en av fylkeskommunens skoler til oppgitt tid. Det er fylkeskommunene rundt omkring i landet som har ansvaret for å gjennomføre disse eksamenene, og man melder seg opp til disse via www.privatistweb.no.

Ved StudyAway Privatist underviser vi hvert semester privatister i et utvalg fag ved våre studiesentre. Elever som ønsker hjelp til å forberede seg til eksamen, kan altså hos oss få et solid og interessant undervisningstilbud som vil gjøre dem svært godt rustet til sine eksamener, som de avlegger etter hjemkomst til Norge. Alle elever må hos oss velge en av de oppsatte fagkombinasjonene, som alle tilsvarer fulltidsstudier over et semester. Godt kvalifiserte lærere, med erfaring i å undervise privatister, reiser til studiestedet for å gjennomføre tilrettelagte studieopplegg for våre elever.

Meld deg på nå

Vær ute i god tid for å bli sikret plass. Vi tar imot søknader gjennom hele året.

Send inn påmelding nå

Våre studiesteder

Følg oss på Facebook

Se bilder, videoer og les historier