Vilkår

Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430 1. Bekreftelse av studieplassPåmeldingen er bindende for studenten idet kontrakten er signert og sendt StudyAway (elektronisk fra personlig e-post adresse eller per post) og for StudyAway idet kontrakten er mottatt (per elektronisk post fra studentens personlige e-postadresse eller vanlig post). StudyAway skal tilby studenten avbestillingsbeskyttelse, jfr. Pkt. […]